نسخه چاپی
اخبار

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران نشست سرمایه گذاری نپال در روزهای 9 الی 10 فروردین 1398 در شهر کاتماندو، پایتخت نپال برگزار خواهد شد.

جهت کسب طالاعات بیشتر به آدرس سایت www.investmentsummitnepal.com مراجعه فرمائید.

powered by social2s