ممنوعیت واردات کاهو به عراق

در .

بر اساس اعلام سفارت جمهوری عراق در تهران، وزارت کشاورزی این کشور واردات کاهو از تمامی مرزهای عراق را از 2019.1.5 ممنوع کرده است.