اعزام هیات آموزشی و بررسی بازار و بازاریابی به کشور امارات متحده عربی

در .

سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد یک هیات آموزشی و بررسی بازار و بازاریابی به کشور امارات متحده عربی همزمان با نمایشگاه مواد غذایی از تاریخ 28 بهمن لغایت 1 اسفندماه 1397 اغزام نماید.

جهت کسب اطلاعت بیشتر به آدرس سایت www.tpo.ir مراجعه فرمائید.