اعزام هیات تجاری بازاریابی به کشور ترکیه

در .

دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد یک هیات تجاری ـ بازاریابی  به کشور ترکیه شهر استانبول همزمان با برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی تکنولوژی مواد غذایی از تاریخ 16 لغایت 19 اسفندماه 1397 اعزام نماید.