فهرست نمایشگاه های 2019 روسیه

در .

برحسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران فهرست نمایشگاه های آتی روسیه که توسط مجموعه نمایشگاهی ITE در سال 2019 برگزار خواهد شد اعلام گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت www.ite-exhibitions.com مراجعه نمائید.