بخشودگی جرائم مالیاتی در کرمان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب

در .

اداره کل امورمالیاتی استان کرمان و ادارات تابعه در نظر دارند به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صد در صد جرائم قابل بخشش مودیانی را که نسبت به پرداخت اصل بدهی های خود اعم از حقوق، تکلیفی، عملکرد و ارزش افزوده تا تاریخ 10 اسفند97 اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهند. در خصوص جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (معاملات فصلی) در صورت ثبت در سامانه مالیاتی نیز از صد در صد بخشودگی برخوردار خواهند شد.