ایجاد تغییرات گمرکی در جمهوری آذربایجان

در .

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، تغییرات ایجاد شده در قوانین گمرکی این کشور را اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.