دعوت از شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه انتقال نیرو در هند

در .

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، یک شرکت هندی از طرف های ایرانی علاقمند برای شرکت در مناقصه محدود در خدمات انتقال نیرو بین 5 ایالت هند از طریق رقابت مبتنی بر نرخ تعرفه دعوت به عمل آورده که جزئیات آن در زیر آمده است.

  • image17655
  • image17656
  • image17657

Simple Image Gallery Extended