اعلام مشکلات بنگاه ها به سازمان توسعه تجارت ایران

در .

سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد برای شکوفایی اقتصادی و موفقیت در توسعه صادرات، مشکلات بنگاه ها را رصد و اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کند. به همین دلیل از دستگاه ها، تشکل ها و شرکت ها درخواست کرده با مراجعه به سایت http://sme.tpo.ir  نسبت به تکمیل فرم مربوط به اعلام چالش ها اقدام نمایند.