پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف استان فارس

در .

پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف استان فارس از تاریخ 22 الی 27 بهمن ماه 1397 در مل دائمی نمایشگاه های بین المللی این استان برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 32280631-071 تماس حاصل نمائید.