درخواست یوکو بانک هند از تجار برای استفاده از مکانیزم روپیه

در .

براساس اعلام اتاق ایران، فرم های درخواستی یوکو بانک هند از تجار و شرکت های صادرکننده کالا و تجهیزات مختلف به کشورمان به منظور استفاده از مکانیزم روپیه برای دریافت مطالبات خود از واردکنندگان و خریداران ایرانی با هدف حصول اطمینان از رعایت ضوابط و ملاحظات ناشی از تحریم های آمریکا از سوی صادرکنندگان هندی در تجارت با ایران، ارائه شده که در زیر آمده است.

  • D59444826
  • D84677833
  • D85803729

Simple Image Gallery Extended