آغاز به کار سامانه صدور الکترونیکی روادید و اقامت در تانزانیا

در .

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، با توجه به تغییر رویه صدور روادید فرودگاهی برای اتباع ایرانی در تانزانیا و آغاز به کار سامانه صدور الکترونیکی روادید و اقامت در این کشور، گزارشی پیرامون نحوه فعالیت این سامانه تهیه شده که در زیر آمده است.

نحوه فعالیت سامانه صدور الکترونیکی روادید و اقامت در تانزانیا