جشنواره استانی بهره‌وری برگزار مي‌شود

در .

به اطلاع مي‌رساند؛ مرکز توسعه رقابت پذیری کسب و کار استان کرمان با هدف افزایش توان رقابت پذیری، توسعه مدیریت حرفه‌ای و توانمندسازی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی استان، در آبان ماه سال جاری راه‌اندازی و دبیرخانه آن در مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان مستقر شده است. در همین راستا مقرر است این مرکز با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی کرمان، نخستین مسابقه بهره‌وری استان را در تاریخ 14 بهمن ماه 1397 با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی به صورت رسمی برگزار و از شرکت‌های برگزیده تقدير نماید. این مسابقه با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره‌وری و کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی استان و نيز قدردانی از بهره‌ورترین مدیران ارشد شرکت های مستقر در استان برگزار می‌شود. براي كسب اطلاع از شرايط و مزایای حضور در اين جشنواره به آدرس اينترنتي زير مراجعه نماييد.

http://Www.research.kccim.ir/prod