ممنوعیت واردات پرتقال به کشور عراق

در .

براساس اعلام وزارت کشاورزی عراق به دلیل تولید فراوان پرتقال در داخل این کشور، واردات این میوه از تاریخ 4 دیماه 1397 از همه گذرگاههای مرزی به عراق ممنوع شده است.