تقویم نمایشگاهی باکو اکسپو جمهوری آذربایجان در سال 1398

در .

فهرست نمایشگاههای مهم مرکز نمایشگاهی باکو اکسپو جمهوری آذربایجان در سال 1398

  • نمایشگاه گردشگری و هتلداری 15 تا 17 فروردین
  • نمایشگاه کشاورزی، مواد غذایی و بسته بندی 25 تا 27 اردیبهشت
  • نمایشگاه نفت، گاز و انرژی 8 تا 10 خرداد
  • نمایشگاه حمل و نقل 21 تا 23 خرداد
  • نمایشگاه هدایا، تبلیغات و چاپ 28 تا 30 شهریور
  • نمایشگاه ساختمان، تاسیسات و مبلمان 30 مهر تا 2 آبان

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 02188381321 تماس حاصل نمائید.