رویداد استارتاپی فناوری های نوین در روابط عمومی برگزار می شود

در .

در نشست مربوط به پیش رویداد استارتاپی فناوری های نوین در روابط عمومی که در حاشیه نمایشگاه فناوری های نوین در روابط عمومی با حضور مدیران روابط عمومی شهرداری کرمان و اتاق کرمان برگزار شد، برگزاری این پیش رویداد در نیمه دوم بهمن ماه تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، همچنین مقرر شد این رویداد استارتاپی در اردیبهشت سال آینده با همکاری اتاق کرمان و شهرداری های کرمان و تهران با هدف استفاده هر چه بیشتر فناوری های نوین در روابط عمومی ها برگزار شود.
برقراری ارتباط دو سویه و منطقی با مخاطب نیازمند راه حل هایی مبتنی بر فناوری است که سعی می شود در این رویداد با بهره گرفتن از ایده های نو به آن بپردازیم.

  • 014A2295
  • 014A2297

Simple Image Gallery Extended