معرفی زیرساخت ها و پتانسیل های سازمان منطقه آزاد ماکو

در .

سازمان منطقه آزاد ماکو زیرساخت ها و پتانسیل های این منطقه را برای اطلاع سرمایه گذاران اعلام کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.