ثبت آزمایشگاه های مرجع و اخذ مجوز برای صادرات محصولات با منشاء گیاهی به اندونزی

در .

بر اساس اعلام دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشاورزی جمهوری اندونزی تایید و ثبت آزمایشگاه های مرجع و اخذ مجوز برای صادرات محصولات با منشاء گیاهی به کشور اندونزی را به طور رسمی اعلام کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • N18035089
 • N24077552
 • N27732694
 • N57391023
 • N57479494
 • N65143328
 • N68366485
 • N72821605
 • N73505806

Simple Image Gallery Extended