صادرات کره و انواع حبوبات ممنوع شد

در .

بر اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به لزوم تامین و تنظیم بازار کره و حبوبات از اول دی ماه جاری صادرات این اقلام از تمامی گمرکات ممنوع است.

  • image15836
  • image15837

Simple Image Gallery Extended