برگزاری نمایشگاههای اختصاصی ج.ا.ایران در شهر عشق آباد

در .

اتاق بازرگانی خراسان شمالی در نظر دارد نمایشگاهها اختصاصی ج.ا.ایران را در تاریخ 13 لغایت 15 اسفندماه 1397 در شهر عشق آباد ـ ترکمنستان  برگزار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 32728242-058 تماس حاصل نمائید.