نمایشگاه تخصصی صادراتی جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج

در .

سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد نمایشگاه تخصصی صادراتی جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ 6 الی 8 اسفندماه 1397 در کشور ساحل عاج برگزار نماید.