دستورالعمل رصد کالا در زنجیره تجاری کشور

در .

وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل رصد کالا در زنجیره تجاری کشور را ارسال کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

  • image15049
  • image15050
  • image15051

Simple Image Gallery Extended