بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات

در .

بخشنامه جدید بانک مرکزی (27 آبان97) در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اعلام شده که در زیر آمده است.

  • image15055
  • image15056
  • image15057

Simple Image Gallery Extended