نمایشگاه فرش دستباف در قم

در .

بر اساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم از 13 الی 17 آذر97 در محل دائمی نمایشگاههای استان قم واقع در انتهای خیابان امام موسی صدر برگزار می شود.