صادرات رب گوجه فرنگی بلامانع اعلام شد

در .

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به ظرفیت های تولیدی کشور و امکان تامین مصارف داخلی از سوی واحدهای تولیدی رب گوجه فرنگی، صادرات رب گوجه فرنگی تحت ردیف های تعرفه های 20029090، 20029010، 20031000، 21032000، 20095000 حداکثر تا سقف میانگین عملکرد وزنی صادرات سه سال گذشته 1394، 1395 و 1396 کالای مذکور از 30 آبان ماه سال جاری بلامانع است.

واحدهای تولیدی رب گوجه فرنگی که متقاضی صادرات رب گوجه فرنگی هستند می توانند با شرح مشخصات واحد تولیدی فعال و شماره سریال و شماره کوتاژ اظهاری برای محصولات یاد شده وهمچنین دستگاه صادرکننده پروانه بهره برداری واحد تولیدی به دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران معرفی کنند.