صادرات رب گوجه فرنگی بلامانع اعلام شد

در .

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به ظرفیت های تولیدی کشور و امکان تامین مصارف داخلی از سوی واحدهای تولیدی رب گوجه فرنگی، صادرات رب گوجه فرنگی تحت ردیف های تعرفه های 20029090، 20029010، 20031000، 21032000، 20095000 حداکثر تا سقف میانگین عملکرد وزنی صادرات سه سال گذشته 1394، 1395 و 1396 کالای مذکور از 30 آبان ماه سال جاری بلامانع است.