اعزام هیات تجاری ـ اقتصادی به کشور کره جنوبی

در .

اتاق بازرگانی البرز در نظر دارد با هدف توسعه روابط تجاری، هیئت تجاری ـ اقتصادی در زمینه مواد غذایی، فناوری اطلاعات، قطعات خودرو، الکترونیک را از تاریخ 15 الی 20 دی ماه به کشور کره جنوبی اعزام نماید.