مسائل و مشکلات حوزه خرما را اعلام کنید

در .

فعالان محترم حوزه خرما می توانند مسائل و مشکلات این بخش را برای طرح در نشست آتی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به دبیرخانه این شورا ارسال نمایند. علاقمندان می توانند مشکلات و راهکارهای پیشنهادی را در قالب فرم زیر تکمیل و تا 10 آذرماه97 به شماره 32535268 ارسال کنند.

فرم مربوط به طرح مسائل و مشکلات فعالان حوزه خرما