برگزاری مجمع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در دی97

در .

بر اساس اعلام اتاق ایران، مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان ساعت 10 صبح دوشنبه سوم دی ماه 97 در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می شود.