مجمع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل برگزار می شود

در .

بر اساس اعلام اتاق ایران، مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل ساعت 10 صبح روز شنبه 17 آذرماه 97 در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل به آدرس تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار (نیلوفر سابق)، کوچه هشتم، پلاک 4 طبقه پنجم برگزار می شود.