دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت، معدن و ابزار آلات

در .

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت، معدن و ابزار آلات از 13 تا 16 آذرماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 33681244-086 تماس حاصل نمائید.