نمایشگاه کاتالوگی محصولات ایرانی

در .

مرکز همکاری های اقتصادی ـ تجاری ایران و اروپا در نظر دارد نمایشگاهی را تحت عنوان نمایشگاه کاتالوگی محصولات ایرانی در تاریخ 24 دی ماه الی 25 بهمن ماه 1397 در برلین برگزار نماید.