اعزام هیات تجاری به عراق

در .

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در نظر دارد در هفته دوم آذر ماه 1397 هیات تجاری بازار یابی به شهر بصره کشور عراق اعزام نماید.