تدوین و چاپ دایرکتوری شرکت های صادرکننده ایران به افغانستان

در .

اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در نظر دارند به منظور توسعه صادرات غیرنفتی از طریق معرفی کالاها و خدمات شرکت های ایرانی به بازار افغانستان "دایرکتوری شرکت های صادرکننده ایران به افغانستان" را به دو زبان فارسی و انگلیسی تدوین و چاپ کند. جزئیات بیشتر مشارکت شرکت ها در تهیه این دایرکتوری در زیر آمده است.

  • image13825
  • image13826
  • image13827

Simple Image Gallery Extended