کارگاه آموزشی آشنایی با ارزیابی شرکت های دانش بنیان برگزار می شود

در .

انجمن شرکت های دانش بنیان در نظر دارد با همکاری اتاق کرمان کارگاه آموزشی "آشنایی با ارزیابی شرکت های دانش بنیان، قوانین و مقررات مربوطه، حمایت و تسهیلات" را شنبه 19 آبان97 برگزار کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 32535266 تماس حاصل نمایید.