تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران ـ آفریقای جنوبی

در .

حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران ـ آفریقای جنوبی در دستور کار اتاق ایران قرار گرفته است. لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء واجد شرایط دعوت می شود.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن : 85732388-021 تماس حاصل نمائید.