ارائه اطلاعات و خدمات به فعالان اقتصادی در مورد تجارت بین آلمان و ایران

در .

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان درصدد است تا فعالان اقتصادی را همواره از همه رویدادهای اتاق با خبر و آگاه سازد و در جریان مسائل اقتصادی و تجاری بین آلمان و ایران قرار دهد. برای بهره مندی بیشتر از خدمات ارائه شده و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 81331025- 021 تماس حاصل نمایید.