تسهیل حضور شرکت ها در بازارها و نمایشگاه های فرانسه

در .

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و فرانسه، این اتاق سالیانه حدود 800 بازار مکاره و نمایشگاه را در فرانسه تحت پوشش قرار می دهد و حضور شرکت های عضو را برای حضور به عنوان بازدیدکننده و یا غرفه دار تسهیل می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 88491427 و 88491491 – 021 تماس حاصل نمایید.