مجمع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین برگزار می شود

در .

بر اساس اعلام معاونت بین الملل اتاق ایران، مجمع عمومی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ساعت 10 صبح روز دوشنبه 21 آبان 97 در سالن طبقه هشتم اتاق ایران با دستور جلسه انتخاب بازرس برگزار می شود.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: