مجمع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین برگزار می شود

در .

بر اساس اعلام معاونت بین الملل اتاق ایران، مجمع عمومی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ساعت 10 صبح روز دوشنبه 21 آبان 97 در سالن طبقه هشتم اتاق ایران با دستور جلسه انتخاب بازرس برگزار می شود.