نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع و تجهیزات وابسته و شیلات ـ تونس

در .

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع و تجهیزات وابسته و شیلات از تاریخ 2 لغایت 7 مهرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی  تونس برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن : 85730000-021 اتاق ایران دفتر معاونت استانها تماس حاصل نمائید.