حضور هیات تجاری از کشور سوریه در ایران

در .

هیئت تجاری اقتصادی از کشور سوریه که در زمینه های مختلف تجاری فعال میباشد به منظور دیدار و گفتگو با همتایان ایرانی خود روز شنبه 28 مهرماه 1397 در اتاق بازرگانی تهران حضور خواهند یافت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 88721043-021 تماس حاصل نمائید.