برنامه اعطای نامزدی "جایزه کسب و کار برای صلح" برگزار می شود

در .

بر اساس اعلام اتاق ایران، اتاق بازرگانی بین الملل ICC در نظر دارد برنامه اعطای نامزدی "جایزه کسب و کار برای صلح" را در سال 2019 در شهر اسلو نروژ برگزار کند.