صادرات مداد ممنوع اعلام شد

در .

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات چوب مداد، مغز مداد و مداد آماده تا اطلاع ثانوی ممنوع است.