جلسه مجمع عمومی شورای ملی نخود ایران برگزار می شود

در .

بر اساس اعلام اتاق کرمانشاه، جلسه مجمع عمومی شورای ملی نخود ایران چهارشنبه 18 مهر97 ساعت 10 صبح در محل اتاق کرمانشاه برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 8214619- 0833 تماس حاصل نمایید.