سمینار آموزشی آشنایی با روشها و فرصت های جدید سرمایه گذاری

در .

کارگاه  آموزشی آشنایی با روشها و فرصت های جدید سرمایه گذاری در روز پنج شنبه 19 مهرماه 1397 در محل سالن همایشهای بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 34245-013 تماس حاصل نمائید.