ممنوعیت صادرات پریفرم PET مورد استفاده در تولید بطری

در .

بر اساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با توجه به نیاز تولیدکنندگان بطری PET مورد مصرف در صنایع بسته بندی شیر، روغن نباتی، انواع نوشیدنی(آب معدنی، آب میوه، نوشابه، دوغ و ...)، انواع شوینده(مایع ظرفشویی و دستشویی) و سایر محصولات و با توجه به کمبود پریفرم PET مورد استفاده برای تولید بطری، مقتضی است به تمامی گمرکات اعلام شود که از صادرات پریفرم PET تحت تعرفه 39233010 توسط کلیه صادرکنندگان اعم از تولیدی یا تجاری جلوگیری شود.