یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

در .

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در تاریخ 17 لغایت 20 مهرماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی محلات برگزار می گردد.