خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی خارجی در شرایط ضروری مجاز اعلام شد

در .

بر اساس مصوبه هیات وزیران خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در شرایط ضروری به تشخیص مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت از شمول تصویب نامه مربوط به ممنوعیت خرید کالاهای خارجی و اصلاحات بعدی آن مستثنی است.

  • image12483
  • image12484

Simple Image Gallery Extended