اعزام هیات تجاری و بازاریابی به کره جنوبی

در .

سازمان توسعه تجارت در نظر دارد هیات تخصصی تجاری و بازاریابی متشکل از بنگاههای توانمند تولیدی و تجاری بخش های کشاورزی، صنایع غذایی را از تاریخ 7 لغایت 10 آذرماه 1397 به کشور کره جنوبی اعزام نماید.