نسخه چاپی
اخبار

سازمان توسعه تجارت در نظر دارد هیات تخصصی تجاری و بازاریابی متشکل از بنگاههای توانمند تولیدی و تجاری بخش های کشاورزی، صنایع غذایی را از تاریخ 7 لغایت 10 آذرماه 1397 به کشور کره جنوبی اعزام نماید.

powered by social2s