شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خدمات عمومی

در .

بر حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خدمات عمومی درتاریخ 21 لغایت 25 نوامبر 2018 در پایتخت الجزایر برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر به سایت اینترنتی www.safex/dz مراجعه نمائید.