اعزام هیات تجاری به کشور بلغارستان

در .

اتاق ایران در نظر دارد یک هیات تجاری به سرپرستی جناب آقای دکتر سلاح ورزی، نائب رییس محترم اتاق ایران  در تاریخ 26 لغایت 30 شهریور ماه 1397 به کشور بلغارستان اعزام نماید.